۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سید راشد مهدوی
آندوسکوپی - اسپیرومتری
دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)