۰ رأی
شرح خدمات
دکتر عباس قاسمی
متخصص بیماریهای داخلی
گوارش وکبد، غدد ، ریه ، خون ، استخوان و مفاصل ، کلیه ، عفونی
نوار قلب ، تست تنفس (اسپیرومتری)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)