۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمدعلی توکلی اردکانی
متخصص داخلی (گوارش، کبد، کلیه، ریه، غدد و ...)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)