۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نسیم کاظمی
رتبه برتر بورد تخصصی، فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)