۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فاطمه طاهریان
متخصص بیماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات، دارای بورد تخصصی، انجام نوار عصب عضله
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)