۰ رأی
شرح خدمات
دکتر پرستو رستمی
فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان، رشد(کوتاهی قد، لاغری)، بلوغ زودرس، بلوغ دیررس، تیروئید، دیابت نوع ۱ و ۲، چاقی، بیماریهای هیپوفیز، غدد فوق کلیه، نرمی استخوان، بیماریهای متابولیک ارثی
مقطع پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقطع تخصصی کودکان و نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
مقطع فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه بورد تخصصی و فوق تخصصی
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شاغل در مرکز طبی کودکان
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران
عضو انجمن غدد و متابولیسم کودکان اروپا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)