۰ رأی
شرح خدمات
دکتر منا منفرد، متخصص زنان و زایمان و نازایی
کارشناس مامایی، زنان، زایمان و نازایی-تغییرات بلوغ تا یایائسگی-تعیین جنسیت
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)