۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سما سادات، متخصص روانشناسی
دکتر سما سادات
متخصص روانشناسی
روانشناس کودک و نوجوان
مدرس دانشگاه
مترجم کتب تخصصی روانپزشکی
روان درمانی و مشاوره فردی، بازی درمانی و برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه والدین و کودکان و نوجوانان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)