۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره و روانشناسی گلشن دکتر هداوند
دکتر مجيد هداوند دکتراي تخصصي روان شناسي - مشاور خانواده و کودک عضو سازمان نظام روانشناسي و داراي پروانه اشتغال تخصصي از سازمان نظام روانشناسي -

عضو انجمن روانشناسان ايران-عضو انجمن مشاوره ايران-

مشاوره فردي-خانوادگي.ازدواج.سنجش هوش واستعداد.درمان اختلالات يادگيري . ضعف دقت وتمرکز وبيش فعالي

مشاوره ودرمان استرس.اضطراب.افسردگي - استفاده از نورو فيدبک و دستگاه TDCS
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)