۰ رأی
شرح خدمات
رادیولوژی و سونوگرافی درمانگاه شهدای شهرری
مرکز تصویربرداری درمانگاه شهدای شهرری
با به کارگیری اساتید و پزشکان مجرب همه روزه در خدمت مراجعین گرامی میباشد.
خدمات قابل دریافت در این مرکز:
- انواع سونوگرافی های جنرال
-سونوگرافی های جنین و غربالگری ها
-سونوگرافی و غربالگری پستان
-سونوگرافی های کالرداپلر
-سونوهیستروگرافی
-نمونه برداری از پستان - تیروئید- بافته نرم و...
-عکس رنگی رحم HSG
-عکس های رنگی مری معده
-انواع عکس های رادیولوژی
-OPG و یا عکس دندان
***طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی***
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)