۰ رأی
شرح خدمات
مطب متخصص زنان
انجام کلیه جراحی های زیبایی زنان،سزارین ،زایمان طبیعی،مراقبت بارداری،غربالگری های زنان.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)