۰ رأی
شرح خدمات
ترميم ناخن كاشت مژه كوتاهى كراتين رنگ و لايت و…
رنگ ریشه از ٣٥٠
مش فویلى(٥٠_٢٠٠)
مش کلاهى از ٧٠٠
رنگساژ از ٤٥٠
انواع تراپى مو:
کراتین از ١،١٩٩،٠٠٠
بوتاکس از ١،٣٩٩،٠٠٠
پروتئین از ٨٠٠
هیدروژن تراپى ١٢٠
ازون تراپى ٢٥٠
ترمیم و لاک ژل ٢٣٠
کاشت از٣٥٠
پدیکور از ٢٥٠
مژه موقت(یک ماهه) ٢٥٠
اکستیشن مژه از٧٠٠
کوتاهى از ١٥٠
اصلاح بند١٥٠
وکس٢٠٠
فیشیال از ٥٠٠
براشینگ از
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)