۰ رأی
شرح خدمات
پوشاک عمده زنانه
تولید و پخش پوشاک زنانه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)