۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه مدیکال
آزمایشگاه مدیکال سال ۱۳۴۶ افتتاح شده است. آزمایشگاه مدیکال موفق به دریافت ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ از شرکت TUVNORD شده است.همه آزمایش های روتین و تخصصی و تحقیقاتی در این مرکز انجام می شود. برای انجام همه آزمایشهای لازم دوران بارداری می توانید به این مرکز اعتماد کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)