۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان خصوصی نیکان
بیمارستان خصوصی نیکان سال ۱۳۹۰ به بهره برداری رسید. این بیمارستان در اولین سال ارزشیابی با کسب رتبه یک مثبت اعتبار بخشی و ایمنی بیمار و با کسب گواهینامه بین المللی green award در کنفرانس بین المللی موسسه other ways در آلمان ( سال ۲۰۱۴میلادی) به عنوان اولین بیمارستان بخش خصوصی کشور، اهداف خود را دنبال می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)