۰ رأی
شرح خدمات
بیمارستان باهنر کرج
بیمارستان شهید باهنرسال ۱۳۵۸ تاسیس شده و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان البرز است. این بیمارستان در سالهای اول فعالیت فقط تخصصی اطفال و نوزادان بود اما حالا به عنوان بیمارستان عمومی فعالیت می کند
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)