۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه رازی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی به عنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاه های کرج و آزمایشگاه نمونه استان البرز معرفی شده است. همه آزمایشات بیوشیمی ، آزمایش خون، آزمایش چربی، آزمایش زردی کودک به روش مستقیم و غیر مستقیم، آزمایش هورمون، آزمایش بارداری به صورت اورژانسی، آزمایش کاریوتایپ، آزمایش ژنتیک. همچنین ارائه خدمات غربالگری جنین در باردرای ، تعیین جنسیت جنین، آزمایش غربالگری سه ماهه اول، آزمایش غربالگری سه ماهه سوم و.. دراین آزمایشگاه انجام می شود.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)