۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه دنا
آزمایشگاه تشخیص طبی دنا یکی دیگر از آزمایشگاههای مورد تایید پزشکان کرج است.در این آزمایشگاه همه تستهای مربوط به سلامت جنین ونوزاد و مادران انجام می شود
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)