۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد حسین نور بالا
دکتر محمد حسین نور بالا
جراحي كليه، مجاري ادراري و تناسلي، فلوشيپ پيوند كليه
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)