۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فرشاد افتاده
دکتر فرشاد افتاده
متخصص اطفال
متخصص کودکان و نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)