۰ رأی
شرح خدمات
دکتر محمد مهدی مختاری اردکانی
بهترین درمان را در محیطی آرام و بدون استرس در سریعترین زمان با مجهزترین امکانات با رعایت شان و اعتبار شما نزد بیمارتان ارائه دهم جهت ارائه خدمات لطفا در صورت امکان سابقه بیمه و مدارک از جمله گرافی را ارسال نمایید حتی یک توضیح کوتاه شما می تواند کمک بزرگی در تشخیص و طرح درمان داشته باشد در سیستم ارجاع،ارتباط خوب ضروری است، اگر شما یا پرسنل شما هر گونه سوال داشته باشند.با کمال میل پاسخگو می باشم ما هرگونه تلاشی را جهت بر طرف کردن نگرانی شما از بیمارتان ونیز ارجاع مجدد خواهیم کرد گزارش درمان بیمار همراه با گرافی نهایی جهت درمان رستوریتیو به بیمار داده می شود تا در مراجعه به شما همراه خوب بیاورد.در صورت نیاز می توانیدبه فرم ارجاع مراجعه نمایید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)