۰ رأی
شرح خدمات
 بیمارستان محب کوثر
این بیمارستان خصوصی در سال ۱۳۹۲ و با هدف ارائه خدمات فوق تخصصی آغاز به کار کرد. بیمارستان محب کوثر به عنوان بیمارستان خصوصی موفق در امر ترویج زایمان طبیعی معرفی شده است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)