۰ رأی
شرح خدمات
فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 3
تحت نظر پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
درمان غیر جراحی دردهای کمری، زانو و گردن و شانه
درمان دستی ستون فقرات و مفاصل محیطی
طرف قرار داد با کلیه بیمه های درمانی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)