۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مهری پاکدل
کویتیشن
RF
وکیوم
رفع چاقی موضعی
بدون عوارض جانبی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)