۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شالچی تبریزی
کاهش سایز با کرایولیپولیز
از بین بردن سلول های چربی از طریق ایجاد دمای زیر صفر درجه
جدیدترین و پیشرفته ترین راه از بین بردن چاقی های موضعی
دفع چربی به کمک جریان خون
بدون جراحی و خونریزی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)