۰ رأی
شرح خدمات
دکتر حمیدرضا کوهستانی
دکتر کوهستانی از روشهای غیر تهاجمی Microinvacice که با وجود کوچک کردن بینی سعی در حفظ ساختار بینی و حداقل دستکاری بافتی دارد که نتیجه آن درد و تورم اندک و کاهش مشکلات بعد از عمل خواهد بود.
ایشان با استفاده از این روشها معتقد است عمل جراحی بر اساس ذوق , خلاقیت و هنرمندی جراح و علم روز انجام می شود تا ضمن طبیعی بودن چهره را گرم و جذاب نشان دهد و ردپای جراحی دیده نشود و در عین شیک بودن بینی طبیعی و زیبا جلوه کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)