۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر مژگان جامعی
دکتر مژگان جامعی متخصص زنان و زایمان
جراح زنان و زایمان و لاپاروسکوپی
انجام کلیه جراحی های زنان ، مامایی و ژنیکولوژی
لیزر و تزریق چربی
طرف قرارداد با بیمارستان های بقیه الله، بیمارستان نجمیه، نیکان، تهرانپارس، عرفان، محب کوثر
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)