۰ رأی
شرح خدمات
دکتر مریم خامنه ای
متخصص زنان، زایمان (دارای بورد تخصصی)
عضو هیئت علمی دانشگاه
پریتالوژی و مشاوره قبل از بارداری و تنظیم خانواده،کلیه جراحی های ترمیمی دستگاه تناسلی و ادراری زنان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)