۰ رأی
شرح خدمات
دکتر افسانه پوراحمد
دکتر افسانه پوراحمد جراح و متخصص زنان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)