۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سیده فاطمه هاشمی
جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی
درمان و پیشگیری از عوارض یائسگی
مشاوره و جراحی
مشاوره و درمان نازایی با همکاری متخصص ارولوژی
درمان خونریزی های غیرطبیعی، درمان عفونت های لگنی
درمان جراحی و غیر جراحی افتادگی های لگنی، مراقبت های دوران بارداری
انجام تست های تشخیص ناهنجاری های جنین در اوایل بارداری و انجام تست های غربالگری
بیمارستان های طرف قرارداد: بیمارستان ابن سینا
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)