۰ رأی
شرح خدمات
 دکتر وقار گنجوی چنگیزی
دکتر وقار گنجوی چنگیزی پزشک داخلی و فوق تخصص بیماری های نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)