۰ رأی
شرح خدمات
کلینیک تخصصی مادر و کودک
کلینیک تخصصی مادر و کودک
دکتر فرشید باقری، متخصص کودکان و نوزادان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)