۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نقی دارا
دکتر نقی دارا
متخصص اطفال
فوق تخصص گوارش کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)