۰ رأی
شرح خدمات
دکتر فریبرز زندیه
دکتر فریبرز زندیه
فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی کودکان و بزرگسالان و متخصص کودکان و نوزادان
کهیر ، آسم کودکان و بالغین ، اگزما ، نقایص ایمنی اولیه ، آلرژی غذایی، آلرژی دارویی ، تستهای تشخیصی آلرژی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)