۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه پونک
آزمایشگاه پونک یکی از مراکز معتبر در غرب تهران است. دکتر ابوالقاسم سلطانی متخصص علوم آزمایشگاهی مسئول فنی این مرکز است. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.این مرکز می تواند گزینه مناسبی برای همه آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)