۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه هدف
آزمایشگاه پاتوبیولوژی هدف یکی از مراکز مطمئن و معتبر در غرب تهران است. دکتر معصومه داد پی متخصص آسیب شناسی بالینی و شریحی مسئولیت فنی این آزمایشگاه را به عهده دارد. اگر در غرب تهران دنبال یک مرکز مجهز می گردید می توانید به این آزمایشگاه مراجعه کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)