۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه الغدیر
آزمایشگاه الغدیر در بخشهای غربالگری دوران بارداری، بیوشیمی، هماتولوژی، هورمون شناسی، ایمونولوژی، میکروب‌شناسی، الکتروفورز، انگل‌شناسی، تجزیه‌ ادرار و سنگ‌های مجاری ادراری فعالیت می کند. آزمایشگاه الغدیر یکی از مراکز تشخیص طبی مجهز و مورد اعتماد پزشکان در شرق تهران است.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)