۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه دکتر مهپور
دکتر ناهید مهپور مسئولیت فنی این آزمایشگاه مجهز را به عهده دارد. این مرکز تشخیص طبی می تواند گزینه مناسبی برای انجام آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)