۰ رأی
شرح خدمات
دکتر نورالدین مومنی
دکتر نورالدین مومنی
فوق تخصص قلب کودک و نوجوان
اکو قلب جنین
رتبه اول برد فوق تخصصی قلب کودکان
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)