۰ رأی
شرح خدمات
دکتر آرزو مرادی
دکترآرزو مرادی
متخصص کودکان و نوزادان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)