۰ رأی
شرح خدمات
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر اکبری
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر اکبری با استفاده از جدیدترین تکنیک ها و روش های آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک امکان بررسی انواع مختلف بیماریهای ناشی از تغییرات رخ داده در توالی ژن ها و یا ناهنجاری های کروموزومی را در اختیار دارد.این مرکزقادر است این آزمایشها را به کاملترین وجه و در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساند. آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران با بسیاری از سازمان ها و مراکز بیمه از جمله خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، بانک ها ، شرکت فولاد، شهرداری و کمیته امداد قرارداد دارد. برای انجام تستهای سلامت جنین و آزمایشهای ژنتیک قبل از بارداری می توانید به این مرکز مراجعه کنید.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)