۰ رأی
شرح خدمات
دکتر علیرضا عارف زاده
دکتر علیرضا عارف زاده
متخصص بیماری های داخلی.
فوق تخصص غدد درون ریز،رشدو متابولیسم.
عضو انجمن دیابت آمریکا(ADA).
عضو انجمن غدد اروپا(ESE) و عضو انجمن محققان اروپا(CORDIS)
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)