۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه سنا
آزمایشگاه تشخیص طبی سنا یکی دیگر از مراکز مجهز و مورد وثوق پزشکان در مرکز تهران است. دکتر الهه هوده دکترای علوم آزمایشگاهی موسس و مسئول فنی این آزمایشگاه است. اگر برای آزمایشهای دوران بارداری یک آزمایشگاه مجهز و مورد اعتماد می خواهید می توانید این مرکز را انتخاب کنید. این آزمایشگاه زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)