۰ رأی
شرح خدمات
دکتر سعید بهزادی فرد
لیسانس روانشناسی بالینی
فوق لیسانس مشاوره
دکترای زبان شناسی
مدرس و مشاور دانشگاه
عضو کمیته علمی- تخصصی مشاوره دفترمرکزی دانشگاه علمی کاربردی
کارشناس ارشد مشاوره آموزش و پرورش منطقه یک تهران
آموزش مهارتهای زندگی(روابط همسران،مهارتهای پیش از ازدواج، کنترل خشم،مدیریت استرس،مسائل جوانان و…)درفرهنگسرهای فردوس، آیه ، نور ، تفکر ، معرفت
سرگروه آموزشیِ مشاوره ی آموزش وپرورش منطقه یک تهران
تدریس دوره های تربیت کودک و نوجوان د ر مدارس منطقه یک تهران ازسال ۱۳۷۶ تاکنون و.....
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)