۰ رأی
شرح خدمات
مرکز مشاوره رهیاب
شاید در طول دوره مادر و پدری خود شاهد رفتارهای کوچک اما پرتکرار و غیرارادی در چشم، دهان، دست ها و دیگر اجزای بدن فرزند خود شده اید و هر چه بیشتر از او خواسته اید به رفتارش پایان دهد، اما بی فایده بوده و حتی با مداومت بیشتر او در انجام آن رفتارها روبرو شده اید. خواندن مطلب زیر از روانشناس کودک رهیاب، می تواند تا حد زیادی شما را به سمت شناخت صحیح تیک عصبی کودکان و روش های درمانی آن راهنمایی کند.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)