۰ رأی
شرح خدمات
بیتا سرپولکی
نوروتراپی (نوروفیدبک و بایو فیدبک) کودک و بزرگسال:
درمان میگرن
درمان اضطراب
درمان گرفتگی عضلات گردن
بهبود عوارض پس از ترک اعتیاد
درمان بیش فعالی و نقص توجه و عملکرد ذهنی
مشاوره کودک و نوجوان
بازی درمانی
مشاوره فردی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)