۰ رأی
شرح خدمات
لیلا پازوکی
مشاوره فردی
مشاوره تحصیلی
استعدادیابی کودکان و نوجوانان
بازی درمانگری کودک
مشاوره خانواده
دانشجوی دکتری روان سنجی در دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری روان سنجی
کارشناسی روانشناسی عمومی
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)