۱ رأی
شرح خدمات
 رادیولوژی و سونوگرافی نیلو
سیستم پذیرش بصورت آنلاین و از طریق واتساپ می باشد.
برای نوبت گرفتن و اطلاع از هزینه‌ها، لطفا عکس واضح و کامل از نسخه‌ را به این شماره واتس‌اپ کنید و صبر کنید تا همکاران پذیرش پاسخ بدهند.
۰۹۹۱۸۲۸۳۳۰۴

سونوگرافی ساده بارداری
سونوگرافی واژینال بارداری
غربالگری سه ماهه اول
غربالگری سه ماهه دوم
غربالگری سه ماهه سوم
سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی
کالرداپلر جفت جنین
بیوفیزیکال پروفایل
سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید
انواع رادیوگرافی
ماموگرافی CR
سونوگرافی کامل شکم
(کبد، کیسه صفرا، کلیه هاو مثانه، طحال، پانکراس، آپاندیس)
سونوگرافی لگن
(شکمی، واژینال، سه بعدی، کالرداپلر)
سونوگرافی نسج نرم
هیسترو سالپنگوگرافی

×
۱۵ / ۱
۱۵ / ۲
۱۵ / ۳
۱۵ / ۴
۱۵ / ۵
۱۵ / ۶
۱۵ / ۷
۱۵ / ۸
۱۵ / ۹
۱۵ / ۱۰
۱۵ / ۱۱
۱۵ / ۱۲
۱۵ / ۱۳
۱۵ / ۱۴
۱۵ / ۱۵
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۱)