۰ رأی
شرح خدمات
آزمایشگاه آزادی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزادی با مسئولیت فنی دکتر غریب دوست متخصص علوم آزمایشگاهی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت می کند. این آزمایشگاه خصوصی است و می تواند یک مرکز مناسب برای آزمایشهای لازم دوران بارداری باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)