۰ رأی
شرح خدمات
دکتر شهریار شهریاریان
مرکز تصویر برداری و سونوگرافی دکتر شهریار شهریاریان یکی از بهترین مراکز تصویر برداری در تهران می باشد.
×
×
تناسب قیمت و خدمات
(۰)
نحوه برخورد
(۰)
سرعت پاسخ دهی
(۰)
کیفیت خدمات
(۰)